Moving forward for a sustainable world

Bằng cách kết nối các giá trị đa dạng với sự tin tưởng và thích ứng linh hoạt với biến đổi, chúng ta sẽ kiến tạo một thế giới bền vững, nơi bất kỳ ai cũng có thể vươn tới ước mơ của mình.

Key Technologies

 • Computing

  Super Computer
  HPC
  Quantum

 • Network

  Cloud Native Network
  Photonics
  Photoelectric conversion

 • AI

  Explainable AI
  Trusted AI
  Human Sensing

 • Data & Security

  Blockchain
  Data Trust
  Digital Identity

 • Converging
  Technologies

  Leading-edge Digital Technology
  x
  Humanities and Social Sciences