Trusted Society

Hướng tới xây dựng một xã hội thịnh vượng và bền vững 

- Tạo ra cuộc sống của riêng bạn

Môi trường đang dần trở thành yếu tố tiên quyết đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu đang dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đồng thời, chúng ta cần xây dựng một xã hội đáng sống và linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho mọi người chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và thực hiện các biện pháp ứng phó một cách linh hoạt.

Để việc cải thiện đời sống song hành với bảo vệ môi trường toàn cầu, chúng ta phải xem xét phát triển đô thị từ các khía cạnh của trái đất, các thành phố và con người sống trong đó, tạo ra một xã hội trung hòa carbon và có khả năng phục hồi nhanh chóng, mang đến sự phong phú cho đời sống.

Tổ chức Trusted Society của Fujitsu thúc đẩy việc tạo ra một xã hội từ các khía cạnh phong phú, an toàn an ninh, và bền vững, đồng thời triển khai và đổi mới các công nghệ đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề xã hội cùng với các quốc gia, chính phủ, công dân và đối tác kinh doanh.

Fujitsu đặt mục tiêu tạo ra một xã hội kiên cường, ưu tiên môi trường, để mọi người có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng.