Hybrid IT

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để xây dựng một xã hội kết nối

- Vì một thế giới an toàn và không khoảng cách

Tất cả mọi thứ trong xã hội sẽ được kết nối thông qua các điểm tiếp xúc kỹ thuật số, và các dịch vụ và dữ liệu sẽ được kết nối vượt ra ngoài ranh giới của các ngành và công ty.

Để tạo ra một tương lai bền vững và kết nối, đòi hỏi một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho phép hợp tác chặt chẽ.
Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số an toàn và bảo mật cho mọi người thông qua hệ sinh thái đối tác tập trung vào các công nghệ cốt lõi của Fujitsu, chúng tôi sẽ hiện thực hóa một xã hội kết nối, kết nối mọi người, hàng hóa và mọi thứ trên thế giới một cách an toàn, giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra giá trị mới.

By providing a digital infrastructure that is safe and secure for everyone through the partner ecosystem centered on Fujitsu's core technologies, we will realize a connected society that connects people, goods, and things in the world safely, solves social problems, and creates new value.