Consumer Experience

Trải nghiệm tiêu dùng đa dạng và phong phú

-  Mang đến trải nghiệm cá nhân hoá cho người tiêu dùng

Con người liên tục tìm kiếm những phương thức tiêu dùng, kết nối và làm việc mới phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Điều này mang lại cơ hội cho ngành bán lẻ để cách mạng hóa chuỗi cung ứng và cách tiếp cận của họ tới trải nghiệm người tiêu dùng nhờ vào ứng dụng công nghệ.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng xã hội, dữ liệu người tiêu dùng cũng đang được khai thác nhiều hơn. Giờ đây, người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhận được trải nghiệm cá nhân hoá mà vẫn cảm thấy an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ người tiêu dùng, các nhà bán lẻ và nhà điều hành chuỗi cung ứng để cùng nhau giải quyết các vấn đề xã hội.

Đối với trải nghiệm người tiêu dùng, giá trị của Fujitsu nằm ở những giải pháp Dịch vụ Bán lẻ (retail-as-a-service) tân tiến, nhằm hỗ trợ trải nghiệm mua hàng đa dạng cùng chuỗi cung ứng bền vững và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi luôn cố gắng phong phú hoá trải nghiệm sống thông qua thúc đẩy những phương thức tiêu dùng có lợi cho trái đất và xã hội.