Trusted Society

Förverkliga ett välmående och hållbart samhälle

- Skapa en egen livsstil

Allt eftersom fler länder blir miljömedvetna är det viktigare än någonsin att tänka på hållbarhet på en global nivå. Dessutom måste vi skapa ett samhälle som är lättare att leva i ur ett konsumentperspektiv, ett samhälle som är förberett för nödsituationer och flexibelt i sitt genomförande.

För att skydda och förbättra vårt sociala liv samtidigt som vi tar hand om den globala miljön måste vi tänka på stadsutveckling ur planetens, städers och människors synvinkel. Vi vill omvandla samhället till att bli koldioxidneutraltoch motståndskraftigt och bidra till att det skapar välstånd för alla människor.

Fujitsu Trusted Society främjar skapandet av ett samhälle som är välmående, tryggt, säkert och hållbart. Vi arbetar tillsammans med regeringar, lokala myndigheter, medborgare och våra affärspartners för att främja social implementering och innovation av pålitlig teknik för att lösa sociala problem.

Fujitsu har åtagit sig att förverkliga ett miljöanpassat och motståndskraftigt samhälle där människor kan leva tillsammans i välstånd och trygghet.