Sustainable Manufacturing

Tillverkning för harmoni mellan människor och planet

- Stöd för hållbar utveckling

Katastrofer utan motstycke, pandemier, politiska kriser, obalans i arbetskraft: det är ett faktum att osäkerheten i världen ökar. För att stödja allas välbefinnande måste vi vara flexibla och anpassningsbara inför oförutsägbara förändringar för att kunna säkerställa leveransen av varor och tjänster.

Fujitsu har som mål att bidra till både hållbarhet i människors vardag och en hållbar global miljö. Vi vill skapa flexibla och optimala ekosystem som överskrider branscher, industrier och nationsgränser genom vår tekniska kunskap. Vi kan garantera motståndskraftiga försörjningskedjor och bidra till att förverkliga en cirkulär ekonomi som leder till koldioxidneutralitet.

Som ett ledande företag inom digital omvandling (DX) använder vi på Fujitsu vår egen affärskunskap. Vårt kunnande som leverantör av informations- och kommunikationsteknik har stöttat tillverkningsindustrin i många år. Vi använder vår digitala teknik inom artificiell intelligens och HPC* för att koppla samman hela försörjningskedjan och förverkliga samexistensen av människor och vår planet i en gränslös och mångfacetterad värld.
*High Performance Computing