Healthy Living

Maximera livserfarenheten

- Skapa en värld där varje människas potential utvecklas

Vi vill eliminera allt som hindrar oss från att leva ett rikt liv och göra det möjligt för alla - oavsett ålder, kön, bostadsort, hälsotillstånd eller intresse - att nå sin fulla potential. Vi vill utnyttja kraften i data och teknologi för att göra välbefinnande en verklighet för alla.

För att människor ska kunna höja sin livskvalitet och uppnå välbefinnande är det nödvändigt att övergå från "behandling" till "förebyggande", att kunna fatta självständiga beslut om vård och läkemedel och att samhället tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som kan integreras i vardagen.

Genom att tillhandahålla infrastruktur för innovation och förtroende vill Fujitsu skapa ett konsumentfokuserat samhälle, som sammankopplar konsumenter, medicinska institutioner, företag och myndigheter kan vi förverkliga ett samhälle där data cirkulerar baserat på varje individs medgivande och där avancerad teknik är tillgänglig för alla. Vi kommer att ta bort begränsningar och utvidga förhållandet mellan kropp, själ, och de fem sinnena för att skapa en värld där alla kan spela en aktiv roll och fortsätta maximera sin potential.