Healthy Living

Maximera livserfarenheten

- Skapa en värld där varje människas potential utvecklas

Vi lever i ett samhälle som åldras i en allt snabbare takt, och risken för plötsliga sjukdomar ökar. Samtidigt som vi har mindre interaktion med andra människor finns ett större behov än någonsin att bibehålla en hälsosam och hög livskvalitet, både fysiskt och mentalt oavsett ålder, kön eller var vi är bosatta.

För att människor ska kunna höja sin livskvalitet och uppnå välbefinnande är det nödvändigt att övergå från "behandling" till "förebyggande", att kunna fatta självständiga beslut om vård och läkemedel och att samhället tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som kan integreras i vardagen.

Genom att tillhandahålla infrastruktur för innovation och förtroende vill Fujitsu skapa ett konsumentfokuserat samhälle, som sammankopplar konsumenter, medicinska institutioner, företag och myndigheter kan vi förverkliga ett samhälle där data cirkulerar baserat på varje individs medgivande och där avancerad teknik är tillgänglig för alla. Vi kommer att ta bort begränsningar och utvidga förhållandet mellan kropp, själ, och de fem sinnena för att skapa en värld där alla kan spela en aktiv roll och fortsätta maximera sin potential.