Digital Shifts

Ett skifte till ett nytt normalläge

- Ge alla tillgång till kraften i digitalisering

I en snabbt föränderlig värld blir ledning och ledarskap alltmer komplext. Samtidigt blir värderingar inom samhället, organisationer och människor emellan alltmer varierade.

För att upprätthålla och säkerställa vår verksamhet är det viktigt att skapa en miljö där människor kan maximera sin kreativitet och produktivitet. Vi vill  stärka förmågan att reagera på förändringar genom en flexibel ledning som också utnyttjar data och teknik, och inte enbart erfarenhet eller intuition.

På Fujitsu kommer vi att fortsätta att förändra oss själva genom vår datadrivna ledning samt genom ett “Work Life Shift”. Vi vill stödja omvandlingen av företag och människors sätt att arbeta och leva, över bransch- och nationsgränser i riktning mot ett hållbart samhälle.