Consumer Experience

En mångsidig och rik konsumentupplevelse

- Vi levererar personliga kundvärden

Människors värderingar blir allt mer varierade och orienterar sig mot nya sätt att konsumera, skapa kontakter och arbeta. Detaljhandeln och dess leveranskedja som hittills byggt på en viss bild av konsumenten och olika konsumtionsmönster är under press och måste omvandlas. 

I takt med att den sociala infrastrukturen utvecklas kommer användningen av konsumentuppgifter att bli allt mer sofistikerad. Det blir viktigt att ge konsumenterna personliga upplevelser samtidigt som konsumenter, detaljhandlare och olika aktörer i leveranskedjan samarbetar för att bidra till att lösa sociala problem.

Fujitsu Consumer Experience erbjuder en sofistikerad Retail-as-a-Service som möjliggör en mängd olika köpupplevelser, en hållbar leveranskedja som minskar miljöbelastningen och en ny mekanism för värdeutbyte mellan individer, företag och samhälle.

Fujitsu vill tillhandahålla en konsumtionsform som gör det möjligt för konsumenter att medvetet eller omedvetet bidra till att skapa både ett rikare samhälle och ett rikare liv.