Trusted Society

Kohti hyvinvoivaa ja kestävää yhteiskuntaa

Yhteiskunnassa, joka pitää hyvää huolta ympäristöstään, on hyvä elää. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen globaalissa mittakaavassa on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Tarvitsemme yhteiskunnan, joka toimii ihmiskeskeisesti. Lisäksi yhteiskunnan on pystyttävä varautumaan poikkeustilanteisiin ja toteuttamaan niiden edellyttämät toimenpiteet nopeasti ja joustavasti.

Elämänlaatumme suojelu ja parantaminen edellyttävät huolenpitoa globaalista ympäristöstämme. Meidän on kiinnitettävä huomiota kaupungistumiseen sekä koko maapallon että ihmisten näkökulmasta sekä siirryttävä hiilineutraaliin ja kestävään yhteiskuntaan, jotta voimme edistää jokaisen ihmisen hyvinvointia.

Uskomme, että tieto- ja viestintäteknologia tuo ratkaisuja maailman sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Älykkään ja kestävän yhteiskunnan kehittäminen tunnistamalla, rakentamalla ja jakamalla tämän mahdollistavia tekniikoita on liiketoimintaamme eteenpäin ajava voima. Fujitsu on sitoutunut luomaan ympäristöystävällisen ja kestävän yhteiskunnan, jossa ihmiset voivat elää tasapainoista ja rauhallista elämää.