Healthy Living

Uusi maailma tarjoaa upeita mahdollisuuksia

- niihin kannattaa tarttua

Kun väestö ikääntyy ja terveys heikkenee, ihmisten vuorovaikutusmahdollisuudet harvenevat. Haluamme kuitenkin ylläpitää hyvää elämänlaatua ja edistää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointiamme sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Jotta elämänlaatumme säilyy hyvänä tai jopa paranee, on siirryttävä sairauksien ennalta ehkäisevään hoitoon. Lisäksi hoitoketjuja pitää tehostaa ja luoda entistä luotettavampia tietojärjestelmiä toimialalle.  Terveydenhuollon palvelujen pitää sulautua osaksi arkeamme. 

Fujitsu tarjoaa terveydenhuollon asiakkaille uusimmat digitaaliset innovaatiot ja ict-ratkaisut, jotka yhdistävät ihmiset, terveydenhuollon, yritykset ja viranomaiset. Haluamme luoda verkostoituneen ja ihmislähtöisen yhteiskunnan, jossa huipputeknologia on valjastettu palvelemaan kaikkia.